الدكتور عبدالله شاكر محمود الشيباني

الاختصاص العام: تكنولوجيا الاغذية     الاختصاص الدقيق: تكنولوجيا الالبان

Curriculum Vitae
Name;  Abdullah Shakir  Mahmood (first, middle, last).(Abdullah S.M.)
B.Sc.: Agricultural Sciences -Baghdad Univ.(1966).
M.S. : Food technology- Belgrade Univ.(1977).
Ph.D. : Food technology- Belgrade Univ.(1979)
Assistant Prof. (1989).
Head of Department of Food Science, College of Agriculture, University of Kufa. IRAQ.

Mobile ; 07706856439
E-mail: [email protected]